Comparteix:

Organització, continguts i professorat

El màster està dividit en dos blocs (veure figura a baix): cinc assignatures (21 ECTS) i el projecte de Màster (9 ECTS de pràctiques en una companyia o grup de recerca i 30 ECTS de treball de projecte).

Les assignatures es donaran durant el primer semestre i combinen classes participatives, exercicis pràctics, aprenentatge autònom i petits projectes d'aplicació.

El projecte de màster dura tot l'any, a mitja jornada durant el primer semestre i a jornada completa durant el segon. El projecte es duu a terme en una agència col·laboradora (empresa o grup de recerca), per tant cada graduat hauria d'acabar el màster amb un conjunt versàtil d'habilitats pràctiques llestes per ser aplicades en un gran conjunt de potencials situacions relacionades amb la indústria.


Totes les classes es donen en anglès.

A continuació hi ha més informació sobre les 5 assignatures i el projecte de màster.

Aquí es pot trobar mes informació de l'organització del Màster y dates clau.

 

Projecte de màster

 

La major part de l'activitat acadèmica (65%) serà la realització del projecte de màster. Cada estudiant serà assignat a un projecte que es desenvoluparà en una agència col·laboradora del màster (grups de recerca, centres tecnològics o empreses). El projecte consistirà en el desenvolupament d'una aplicació específica de drons. Els estudiants hauran d'integrar-se a si mateixos dins d'equips de treball a l'agència col·laboradora.

El projecte inclou aspectes com:

  • Identificació i caracterització de l'aplicació

  • Selecció de la plataforma de drons adequada

  • Identificació de l'equipament necessari per completar la missió

  • Desenvolupament de maquinari i programari necessari per integrar l'equipament en la plataforma del dron, preparar el sistema i aprofitar la informació i els resultats.

  • Tests i demostracions

  • Garantir viabilitat i profit

  Durant el primer semestre els estudiants farán treball de preparació en forma de pràctiques (9 ECTS). Durant aquest període, els estudiants rebràn coneixements de l'agència col·laboradora (tecnologies, aplicacions i dinàmiques de treball), i especificaràn els detalls de treball del projecte a ser desenvolupat durant el segon semestre. 

  El treball de l'estudiant serà supervisat per acadèmics en contacte proper amb el responsable de l'agència col·laboradora. La supervisió estarà basada en informes de progrés periòdics. Els resultats del projecte seran documentats i avaluats a través d'un informe final i una presentació oral.

  Professorat

  Miguel Valero (Catedràtic d'Universitat, Dept of Computer Architecture) https://futur.upc.edu/MiguelValeroGarcia

  Pablo Royo (Professor Agregat, Dept of Computer Architecture), https://futur.upc.edu/PabloRoyoChic


   

  Aeronaus no tripulades

  L'element central d'un sistema basat en drones és l'aeronau. En aquesta assignatura els diferents tipus d'aeronau existents s'estudiaran, incloent però no limitant-se a les seves característiques, sistemes d'alimentació i propulsió, actuadors, autopilotos, etc…

  Aquesta assignatura proporciona a l'estudiant els criteris adequats per a la precisa selecció de l'aeronau i els seus components basant-se en la missió requerida.

  Pla de l'assignatura

   • Visió global de proveïdors i fabricadors d'aeronaus.

   • Definició d'aeronau no tripulada i els seus components.

   • Sistemes d'alimentació i propulsió en aeronaus no tripulades.

   • Sistemes de guia, navegació i estabilitat.

   • Sistemes de comunicació en aeronaus no tripulades

   Professorat

   Dr. Oscar Casas (Titular d'Universitat, Dept of Electronics Engineering), https://futur.upc.edu/JaimeOscarCasasPiedrafita

   Dr. Mario García (Professor Agregat,  Department of Signal Theory and Communications,), https://futur.upc.edu/MarioGarciaLozano

   Dra. Eulàlia Pares (Col.laboradora Externa), https://www.cttc.cat/people/m-eulalia-pares/

   Càrrega de pagament

    

   Un sistema no tripulat proporciona el seu valor gràcies a la seva capacitat de dur a terme un treball específic. Per aquest propòsit serà necessari embarcar diferents dispositius necessaris per dur a terme aquest treball, anomenats càrrega de pagament.

   En aquesta assignatura s'estudiarà l'equipament que normalment constitueix la càrrega de pagament d'un dron, juntament amb el seu adequat manteniment, configuració, funcionament, així com maneres de processar la informació de sortida.

   L'assignatura es centrarà particularment en aplicacions de sensors remots, a causa del seu extens ús.

   Pla de l'assignatura

   • Classificació i característiques de sensors de missió.

   • Correcte calibratge i adquisició d'informació de sortida.

   • Sistemes de posicionament i mecanismes d'orientació de sensors.

   • Anàlisis i processament d'informació.

   • Altres tipus de càrrega de pagament.

   Professorat

   Dra. Esther Salami (Titular d'Universitat, Dept of Computer Architecture), https://futur.upc.edu/EstherSalamiSanJuan

   Dr. Juan Lopez (Professor Agregat,  Dept of Computer Architecture), https://futur.upc.edu/JuanLopezRubio

   Dr. Eduard Angelats (Col.laborador Extern), https://www.cttc.cat/people/eduard-angelats/

   Integració de sistemes embarcats

    

   Un sistema aeri no tripulat està format per diversos dispositius i sistemes (càmeres, autopilot, sistemes elèctrics i de propulsió, processat a bord, base de dades, etc…) que han d'interactuar entre si d'una manera coordinada i intel·ligent per poder dur a terme una missió o tasca especificada.

   Podríem dir que estem tractant amb un sistema distribuït que ha de ser administrat i explotat correctament. Una bona coordinació entre tots els sistemes oferirà un important increment en l'eficiència de l'operació i un valor diferencial al sistema global.

   Pla de l'assignatura

   • Model i emmagatzematge d'informació de missió

   • “Middleware” de comunicacions per a sistemes distribuïts

   • Interacció amb l'autopilot a bord

   • Sistemes i estacions de control de terra

   Professorat

   Eduard García (Professor Agregat, Network Engineering Department), https://futur.upc.edu/EduardGarciaVillegas

   Espai aeri: estructura, normativa i regulació aplicable

    

   L'ús de drons al nostre país està regulat per normes que, àdhuc que puguin canviar en el futur, han de ser conegudes. És també convenient conèixer les regulacions que estan sent aplicades a altres països fora i dins de la Unió Europea, i el desenvolupament normatiu que la UE està duent a terme per harmonitzar les regulacions de diferents països, tal que les aplicacions transnacionals siguin més simples i el desenvolupament del sector més ràpid i ordenat.

   Pla de l'assignatura

   • Regulació de sistemes no tripulats a Espanya.

   • Codi ètic de conducta per a pilots de RPA.

   • Legislació internacional de drones i recomanacions per drones més pesats de 25 i 150 kgs.

   • Organització, estructura i administració de l'espai aeri.

   • Integració de RPAS en un espai aeri no segregat.

   Professorat

   Marc Melgosa (Professor Associat, Dept. of Physics), https://futur.upc.edu/MarcMelgosaFarres

   Javana Kuljanin (Professora Associada, Dept. of Physics), https://futur.upc.edu/JovanaKuljanin

   Miquel Campos Faura (Col.laborador Extern),  LinkedIn

   Aplicacions i nous models de negoci

    

   El propòsit d'un sistema de drones és dur a terme una missió. És precisament en aquest aspecte on una explosió d'activitat s'espera, atès que les possibilitats d'aplicació dels drones són ja molt nombroses. Amb tota probabilitat, en els següents anys, noves possibilitats difícils d'imaginar seran creades.

   En aquesta assignatura els estudiants analitzaran algunes de les actuals aplicacions. Serà organitzada entorn de seminaris donats per experts en cadascuna de les aplicacions (protecció ambiental, prevenció d'incendis, administració de boscos, supervisió d'infraestructures, reportatges audiovisuals, etc…).

   Pla de l'assignatura

   • Aplicacions de drons.

   • Model de negoci Canvas de l'empresa a desenvolupar.

   • Anàlisi i disseny de missions per sectors d'activitat.

   • Planificació pre i post missió.

   Professorat

   Pere Guilabert (Titular d'Universitat, Department of Signal Theory and Communications), https://futur.upc.edu/PereLluisGilabertPinal

   Xavier Silva (Col.laborador Extern), LinkedIn