Comparteix:

Requisits, inscripció, matrícula i ajudes

 

A part dels requisits d'accés general imposats per la UPC, MED té els següents requisits d'admissió específics.

Requisits d'admissió específics

  • Grau en Ciència o Enginyeria

  • Excepcionalment, altres tipus de grau poden ser considerats mentre el currículum del candidat s'ajusti raonablement al perfil d'ingrés.

Preinscripció

  • La pre-inscripció estarà oberta des de l'1 de Febrer fins al 1 de Juliol 2024

Com pre inscriure's

Documents necessaris en l'aplicació

  • Títol de grau (ciència o enginyeria).

  • Expedient acadèmic

  • Currículum vitae

  • Carta de motivació

  • Certificat d'anglès: B2 (o més alt) de la “Common European Framework of Reference for Languages”, o un nivell equivalent en altres escales (IELTS, TOEFL, Cambridge, etc). Més detalls.

Inscripció

El dia d'inscripció serà anunciat abans de l'Agost (el dia d'inscripció serà normalment entre l'1 i el 14 de setembre). Durant el dia d'inscripció, els estudiants admesos finalitzaran els procediments administratius i pagaran la matrícula.

Com inscriure's

Matrícula, ajudes i opcions de pagament

Pots llegir la informació general de la UPC en matrícules, ajudes i pagaments aquí.

Més informació sobre ajudes:

El portal de la UPC té més informació sobre ajudes, préstecs i opcions de pagament aquí aquí i aquí.